user_mobilelogo
Równania fizyczne

FizykaStudia Magisterskie

Do wyboru trzy specjalności.

View more

Magisterskie studia z Fizyki przekazują rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki opartej na gruntownych podstawach nauk matematyczno - przyrodniczych oraz wiedzę z zakresu wybranej specjalności. Rozwijają umiejętności rozumowania i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Studia wykształcają umiejętności gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji z zakresu nauk przyrodniczych, a w szczególności nauk fizycznych i technicznych. Absolwenci tego kierunku są także przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia. W zależności od wybranej specjalności absolwent uzyskuje umiejętności pożądane dla różnych zawodów.

Magisterium

Nanofizyka

i nanomateriały

View more
Image Alt

Akustyka i układy audio

i układy audio

View more
Licencjat

Nauczanie Fizyki

i Przyrody

View more

Kierunek Fizyka - studia magisterskie

Przedmioty, które znajdują się w cyklu kształcenia możemy podzielić na przedmioty kształcenia ogólnego, kierunkowego i specjalnościowego. Przedmioty kształcenia ogólnego są ujednolicone dla wszystkich kierunków prowadzonych przez Uniwersytet. Przedmioty kierunkowe to przedmioty, które realizuje każdy student bez względu na wybraną specjalność. Natomiast przedmioty specjalnościowe to przedmioty, których uczyć się będziesz wybierając odpowiadającą Ci specjalność. Poniżej znajduje się wykaz przedmiotów kształcenia ogólnego i kierunkowego dla magisterskich studiów dziennych dla kierunku Fizyka.

Wykaz przedmiotów kształcenia ogólnego

Filozofia (15h Wykład)
Przedmiot Swobodnego Wyboru (60h Wykład)
Społeczeństwo Informacyjne (30h Wykład)
Język Angielski - Techniczny (45h Konwersatorium)

Wykaz przedmiotów kierunkowych

Semestr 1

Laboratorium Fizyczne I (30h Laboratorium)
Fizyka Fazy Skondensowanej I (70h Wykład, Konwersatorium)
Metody Matematyczne Fizyki (45h Wykład, Ćwiczenia)
Metody Numeryczne (30h Wykład, Laboratorium)
Fizyka Teoretyczna (30h Wykład, Konwersatorium)
Fizyka Kwantowa I (30h Wykład, Konwersatorium)

Semestr 2

Laboratorium Fizyczne Ii (45h Laboratorium)
Fizyka Fazy Skondensowanej Ii (45h Wykład, Konwersatorium)
Fizyka Kwantowa Ii (45h Wykład, Konwersatorium)
Elektrodynamika (30h Wykład, Konwersatorium)

Semestr 3

Seminarium Magisterskie I (30h Seminarium)

Semestr 4

Wykład Monograficzny (30h Wykład)
Pracownia Specjalizacyjna (45h Laboratorium)
Seminarium Magisterskie Ii (30h Seminarium)

Wykaz przedmiotów specjalnościowych zamieszczony jest w opisie poszczególnych specjalności magisterskich - proszę sprawdzić odnośniki znajdujące się poniżej.