user_mobilelogo

Kierunek Fizyka - trzyletnie licencjackie studia stacjonarne

Licencjat

Nanotechnologia

Zmieniamy Świat

View more
Image Alt

Akustyka

i realizacja dźwięku

View more
Licencjat

Nauczanie

Fizyki I Przyrody

View more

Fizyka licencjacka - specjalność Akustyka i realizacja dźwięku

Studia na tej specjalności kształcą młodych ludzi w dziedzinie fizyki, posiadających profesjonalną wiedzę z zakresu powstawania i propagacji fal oraz akustyki, nowoczesnych materiałów elektronicznych stanowiących podstawy budowy przetworników elektroakustycznych oraz zagadnień związanych z obsługą i prowadzeniem studia nagrań. Gruntowne przygotowanie techniczne będzie uzupełnione wykształceniem muzycznym w zakresie kształcenia słuchu i fonograficznej analizy partytury oraz wiadomościami z historii muzyki i literatury muzycznej.

Absolwenci mogą pracować np. jako:

- realizatorzy dźwięku

- producenci muzyczni

- montażyści dźwięku

- operatorzy dźwięku

- w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych

- w teatralnych i filmowych grupach produkcyjnych oraz przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych

Charakterystyka studiów

Pierwsze dwa semestry będą miały na celu kształcenie ogólne w zakresie nauk ścisłych. Nauka przedmiotów specjalizacyjnych rozpocznie się od trzeciego semestru. Studenci otrzymają wówczas wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną w pracy realizatora nagrań. Duży nacisk jest położony na praktyczne aspekty omawianych zagadnień. Po czwartym semestrze studenci odbędą praktykę zawodową w studiu nagrań lub studiu radiowym, aby zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy realizatora dźwięku. W ramach programu Erasmus studenci będą mieli możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w celu realizacji części zajęć lub staży zawodowych.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent posiada umiejętności, które pozwalają mu na wykonywanie pracy realizatora dźwięku lub jego asystenta. Jest przygotowany do pracy w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych, w filmowych grupach produkcyjnych, przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych. Cechuje się umiejętnością realizacji różnych form nagrań dźwiękowych, realizacji oprawy dźwiękowej widowisk oraz realizacji dźwiękowych form multimedialnych, na przykład w agencjach reklamowych i firmach świadczących usługi internetowe. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczna dotyczącą technik rejestracji i przetwarzania sygnałów fonicznych jak również wiedzę specjalistyczną z zakresu akustyki oraz generacji i propagacji fal, jak również wiedzę ogólną z zakresy fizyki i matematyki wymaganą na poziomie studiów I stopnia. Absolwent nabył wrażliwość muzyczną, aby rozumieć język muzyka oraz przetłumaczyć go na praktyczny język akustyka-inżyniera dźwięku.

Programy

Oprócz przedmiotów kształcenia ogólnego i kierunkowego, wybierając specjalność Akustyka i realizacja dźwięku w programie studiów znajdziesz następujące przedmioty:

Semestr 3

 1. Teoria drgań (30h wykład, ćwiczenia)
 2. Kształcenie słuchu I (30h laboratorium)
 3. Historia stylów muzycznych I (15h ćwiczenia)
 4. Podstawy fonograficznej analizy partytury I (15h laboratorium)
 5. Wprowadzenie do akustyki (30h wykład, ćwiczenia)

Semestr 4

 1. Kształcenie słuchu II (30h laboratorium)
 2. Podstawy fonograficznej analizy partytury II (15h laboratorium)
 3. Literatura muzyczna I (15h ćwiczenia)
 4. Historia stylów muzycznych II (15h ćwiczenia)
 5. Elektroakustyka (60h wykład, laboratorium)

Semestr 5

 1. Techniki przetwarzania i zapisu dźwięku (45h konwersatorium, laboratorium)
 2. Technologia realizacji dźwięku (45h konwersatorium, laboratorium)
 3. Akustyka wnętrz (45h wykład, laboratorium)
 4. Kształcenie słuchu III (30h laboratorium)
 5. Historia stylów muzycznych III (15h ćwiczenia)
 6. Historia muzyki rozrywkowej i jazowej I (15h ćwiczenia)
 7. Literatura muzyczna II (15h ćwiczenia)

Semestr 6

 1. Nagłaśnianie pomieszczeń i przestrzeni otwartej (30h laboratorium)
 2. Pracownia radiowa (45h laboratorium)
 3. Kształcenie słuchu IV (30h laboratorium)
 4. Historia stylów muzycznych IV (15h ćwiczenia)
 5. Historia muzyki rozrywkowej i jazowej II (15h ćwiczenia)
 6. Literatura muzyczna III (15h ćwiczenia)