user_mobilelogo

Kierunek Fizyka - dwuletnie stacjonarne studia magisterskie

Magisterium

Nanofizyka

i nanomateriały

View more
Image Alt

Akustyka i układy audio

i układy audio

View more
Licencjat

Nauczanie Fizyki

i Przyrody

View more

Fizyka magisterska - specjalność Akustyka i układy Audio

Studia tego typu skierowane są do osób, które ukończyły studia I stopnia o specjalności Akustyka i realizacja dźwięku na kierunku Fizyka lub ukończyły studia na kierunkach pokrewnych związanych z fizyką i zagadnieniami akustycznymi. Absolwent specjalności otrzymuje wykształcenie w dziedzinie fizyki ze szczególnym naciskiem na elektronikę i techniki przetwarzania sygnałów audio.

Charakterystyka studiów

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku fizyka trwają 2 lata (4 semestry). Większość godzin z grupy przedmiotów kierunkowych jest realizowana podczas pierwszego roku studiów. Szczegółowy nacisk położono na naukę technicznego języka angielskiego, którego znajomość jest konieczna przy studiowaniu technicznej dokumentacji sprzętu, podzespołów elektronicznych czy międzynarodowych artykułów naukowo – technicznych. Przedmioty związane ze specjalnością są realizowane podczas pierwszego i drugiego roku studiów i można je podzielić na trzy główne bloki. Pierwszy blok przedmiotów realizowany jest przez specjalistów z Instytutu Muzyki UJD. Przedmioty te dotyczą akustyki mowy, instrumentów muzycznych oraz znajomości analizy utworów muzycznych. Zajęcia te stanowią ważne uzupełnienie wiedzy naukowej i technicznej. Wyczulają oraz poszerzają wiedzę istotną podczas pracy w studio, obsługi czy na etapach projektowania urządzeń akustycznych. Kolejny blok stanowią laboratoria, wykłady, ćwiczenia z elektroniki, elektroniki cyfrowej, elektroniki układów audio czy też miernictwa elektroakustycznego. Przedmioty te utrwalają wiedzę i praktykę techniczną niezbędną podczas zawodu związanego ze studiowaną specjalnością. Wszystkie te zajęcia zrealizowane zostaną w Instytucie Fizyki. Do ostatniego bloku należą przedmioty realizowane w studiu nagrań. Podczas zajęć studenci zapoznają się ze sprzętem, wirtualnymi urządzeniami (tzw. wtyczki VST – Virtual Studio Technology) oraz oprogramowaniem wykorzystywanymi w studiach.

Specjalność przewiduje również praktykę ciągłą - według własnych preferencji student może wybrać praktykę w studio nagrań, rozgłośni radiowej, w jednostkach usługowo – przemysłowych lub w ośrodkach naukowo- badawczych z dziedziny akustyki i elektroniki. W trakcie ostatniego roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym i przygotowują pracę magisterską. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i nadaniem tytułu magistra fizyki o specjalizacji „Akustyka i układy AUDIO”.

Sylwetka Absolwenta

Specjalność Akustyka i układy AUDIO na kierunku Fizyka II-go stopnia kształci młodych ludzi w dziedzinie związanej z elektroniką akustyczną. Studiujący otrzymuje wykształcenie w dziedzinie fizyki a szczególnie w zakresie elektroniki, techniki przetwarzania sygnałów wraz ze znajomością zagadnień studyjnych, muzycznych i akustycznych. Absolwenci będą mogli znaleźć pracę w branży elektronicznej, akustycznej, przemyśle muzycznym i wszędzie tam gdzie wykorzystuje się sprzęt i oprogramowanie służące do przetwarzania i obróbki sygnałów dźwiękowych. Po ukończeniu studiów na specjalności Akustyka układy AUDIO absolwent zdobywa następującą wiedzę, umiejętności, kompetencje:

- Wiedzę w zakresie elektroniki cyfrowej i analogowej.

- Praktyczną umiejętność projektowania urządzeń elektronicznych a szczególnie w zakresie sprzętu audio.

- Umiejętność obsługi oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego w studiach nagrań.

- Wiedzę i kompetencje w zakresie akustyki mowy i akustyki instrumentów muzycznych.

- Umiejętność pracy w zespołach rozwojowo badawczych z zakresu elektroniki i akustyki.

- Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację związaną z ukończonym kierunkiem i specjalnością.

Programy

Oprócz przedmiotów kształcenia ogólnego i kierunkowego, wybierając niniejszą specjalność w programie studiów znajdziesz następujące przedmioty:

  • Podstawy Techniki Cyfrowej (30h Wykład, Ćwiczenia)
  • Podstawy Elektroniki Analogowej (30h Wykład, Ćwiczenia)
  • Mikrokontrolery (30h Wykład, Laboratorium)
  • Programy Studyjne (30h Laboratorium)
  • Urządzenia Studyjne (45h Konwersatorium, Laboratorium)
  • Miernictwo Elektroniczne I Elektroakustyczne (30h Wykład, Konwersatorium)
  • Układy Audio (75h Wykład, Konwersatorium, Laboratorium)
  • Teoria Przetwarzania Sygnałów (30h Wykład, Laboratorium)
  • Podstawy Analizy Utworów Muzycznych (15h Wykład)
  • Wirtualne Urządzenia i Instrumenty Audio (30h Konwersatorium, Laboratorium)