user_mobilelogo

Studia licencjackie

Trzyletnie stacjonarne studia licencjackie na kierunku Fizyka. Możliwość wyboru jednej z trzech proponowanych specjalności. Od roku akademickiego 2020/21 studia mogą być realizowane w systemie niestacjonarnym. 

Studia magisterskie

Trwają dwa lata i dostępne są w systemie stacjonarnym. Do wyboru są trzy specjalności, których studiowanie rozpoczyna się podczas pierwszego semestru studiów. Absolwent tego kierunku otrzymuje tytuł magistra nauk fizycznych.

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie z Fizyki trwają cztery lata. Doktoranci wybierają temat badań zaproponowany przez promotora, rozpoczynając w ten sposób swoją karierę naukową.  Studia doktoranckie wspierane są przez system stypendialny.

Nasz Kierunek i Uniwersytet

Studia na kierunku Fizyka, prowadzone przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie związane są z tradycją sięgającą początków Uczelni. Obecnie studia prowadzone są na studiach licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Studia licencjackie - inaczej studia pierwszego stopnia, trwają sześć semestrów i oferują do wyboru trzy specjalności: Nanotechnologia, Nauczanie Fizyki i Przyrody, Akustyka i realizacja dźwięku. Ukończenie tych studiów upoważnia absolwentów do rozpoczęcia nauki na studiach magisterskich. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata a w ofercie znajdują się trzy specjalności: Nanofizyka i nanomateriały, Nauczanie Fizyki i Przyrody, Akustyka i układy Audio. Po ukończeniu studiów magisterskich absolwent może ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UJD w dyscyplinie nauk fizycznych.

Image Alt

(Horacy- Epistulae 1,2) Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe.

Połowę pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął, miej [więc] odwagę być mądrym [i] zacznij.

View more